1-1. Ergonomia - pojęcia podstawowe       


dr hab. inż. Edwin Tytyk - prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

 

 1-1.9. Literatura

   

   

 1. Bańka A.: Ergonomia w zarządzaniu telepracą: wyzwania dla badań psycholo-gicznych w dobie informacyjnej. Kraków, PAN, Ergonomia 1999, t. 22, nr 1.
 2. Bańka J.: Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wydawnictwo Śląsk 1976.
 3. Bąbiński Cz.: Elementy nauki o projektowaniu. Warszawa, WNT 1972.
 4. Biliński B.: O Hezjodejski aspekt starożytności. Praca w starożytnej Grecji. W: Archeologia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. T. 2 [Red.] K. Majewski. Wrocław, Wrocławska Składnica Księgarska 1948.
 5. Campbell B.: Ekologia człowieka. Warszawa, PWN 1995.
 6. Ergonomia. [Red.] L. Pacholski. Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 1986.
 7. Ergonomia. Zagadnienia przystosowania pracy do człowieka. [Red.] S. Wieczorek. Wyd. 2. Warszawa, Książka i Wiedza 1974.
 8. Filipkowski S.: Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki. Warszawa, WNT 1970.
 9. Gajewski K., Mendaluk Z.T.: Leksykon. Ekologia, ochrona środowiska. Nowa Sól, Polski Klub Ekologiczny 1995.
 10. Gasparski W.: Dobro, zło i technika. Zagadnienia Naukoznawstwa 1999, nr 3-4 (141-142), s. 385-391.
 11. Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1998.
 12. James P., Thorpe N.: Dawne wynalazki. Warszawa, Wydawnictwo Świat Książki 1997.
 13. Jastrzębowski W. B.: Rys ergonomii, czyli nauki o pracy. Ergonomia 1997, t. 20, nr 2.
 14. Józefik A.: Próba określenia zakresu merytorycznego ergonomii i jej związków z pokrewnymi dziedzinami i dyscyplinami. Ergonomia 1982, t. 5, nr 1-2.
 15. Kamieńska-Żyła M.: Ergonomia stanowiska komputerowego. Kraków, Wydawnictwo AGH 1996.
 16. Komputerowe stanowisko pracy - aspekty zdrowotne i ergonomiczne. [Red.] J. Bugajska. Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy 1997.
 17. Kotarbiński T.: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna 1976.
 18. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Ossolineum 1973.
 19. Lilley S.: Ludzie, maszyny i historia Warszawa, PWN 1963.
 20. Lippmann Ch.: Komputer a zdrowie. Warszawa, Wydawnictwo Cedrus Publishing House 1992.
 21. Makarewicz R.: Hałas w środowisku. Poznań, PAN 1996.
 22. Muresan V.: Wartość i wydajność. Prakseologia 1985, nr 1-2, s.193-212.
 23. Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1997.
 24. Postmann N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa, PIW 1995.
 25. Radzicki J., Radzicki J.: Ergonomia i jej związek z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Ergonomia 1981, t. 4. nr 1-2, s. 11-24.
 26. Sienkiewicz P.: Inżynieria systemów. Warszawa, Wydawnictwo MON 1983.
 27. Szolginia W.: Geniusze szczęśliwi, geniusze nieszczęśliwi. Warszawa, Wydawnictwo Alfa 1987.
 28. Tarniowa-Bagieńska M.: Analiza kryteriów oceny ergonomicznej stanowisk pracy w aspekcie orientacji humanistycznej. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej Państw RWPG Kraków 1987, s. 729-734.
 29. Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism. [Red.] J. Kurnal. Warszawa, PWE 1972.
 30. Tytyk E.: Dobre i złe tradycje w kształtowaniu środowiska pracy i życia człowieka. W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska. [Red.] E. Kowal. Zielona Góra, Wydawnictwo Centrum Zastosowań Ergonomii 1998, s. 143-152.
 31. Tytyk E.: Zarządzanie bezpieczeństwem i warunkami działania ludzi w mega-systemach technicznych. Zastosowania Ergonomii 2001, nr 1-2, s. 45-55.
 32. Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Seria: Rozprawy, nr 252. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1991.
 33. Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne. Warszawa - Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 34. Zbichorski Z.: Ekonomika i organizacja produkcji. Warszawa, Książka i Wiedza 1981.
 35. Złowodzki M.: Nowa forma pracy zmianowej w systemie globalnego przepływu informacji. Ergonomia 2001, t. 24, nr 1-2, s. 149-155.