5-1. Społeczne środowisko pracy


dr Roman Cieślak - Centralny Instytut Ochrony Pracy

 5-1.5. Literatura
  1. Aronson E.: Człowiek istota społeczna. Warszawa, PWN 1978.
  2. Aronson E., Wilson T. i Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.
  3. Asch S.E.: Nacisk grupy na modyfikację i wypaczanie sądów. W: A. Malewski (red.) Zagadnienia psychologii społecznej. Warszawa, PWN 1962, s. 175-189.
  4. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk, GWP 1996.
  5. Clark R.D.: Przesunięcie poziomu ryzyka pod wpływem grupy. Analiza krytyczna. W: W.E. Scott i L.L. Cummings (red.): Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa, PWN 1983, s. 28-51.
  6. Domachowski W.: Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa, PWN 1999.
  7. Fiedler F.E.: Walidacja i poszerzenie warunkowego modelu przywództwa: przegląd badań empirycznych. W: W.E. Scott i L.L. Cummings (red.). Zachowanie człowieka w organizacji. Tom 2. Warszawa, PWN 1983, s. 107-129.
  8. Johnson D.W. i Johnson F.P.: Joining together. Group theory and group skills. MA: Allyn & Bacon 1997.
  9. Kahn R., Wolfe D., Quinn R., Snoek D.: Organizational stress: Studies on role conflict and ambiguity. New York, John Wiley & Sons 1964.
  10. Katz Kahn: Społeczna psychologia organizacji. Warszawa, PWN 1979.
  11. Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa, PWN 1987.
  12. Zajonc R.B.: Facylitacja społeczna. W: W.E. Scott i L.L. Cummings (red.): Zachowanie człowieka w organizacji. Tom 1. Warszawa, PWN 1983, s. 133-142.