5-2. Psychologia organizacji i zarządzania –
         przywództwo, konflikty, negocjacje,
         motywacja do pracy, systemy zarządzania


dr Wojciech Cwalina, mgr Jacek Sobek – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 5-2.1. Style kierowania i ich efektywność