5-3. Stres psychospołeczny w pracy –
         pojęcie, źródła i konsekwencje,
         różnice indywidualne, prewencja    

dr Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy

 5-3.5. Prewencja stresu psychospołecznego w pracy