5-4. Analiza stanowiska pracy –
         zasady i metody                    

prof. dr hab. Adam Biela – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 5-4.2. Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy (KLASP)
             jako technika pomiaru