6-12.3. Zachłyśnięcie - ciało obce w krtani lub tchawicy

  Stan, w którym ciało obce przedostanie się zamiast do przełyku - do krtani lub tchawicy, określany jest jako zadławienie. Ciałem obcym może być również płyn. Po zaaspirowaniu ciała obcego, poszkodowany gwałtownie próbuje wciągnąć powietrze, uruchamiając wszystkie mięśnie oddechowe i ma uczucie duszenia się. Skóra twarzy sinieje, poszkodowany jest niespokojny, przerażony, pokrywa się potem, akcja serca przyspiesza się, a przy całkowitym zatkaniu dróg oddechowych dochodzi do bezdechu, zatrzymania akcji serca i zgonu. Jak z tego wynika, szybka pomoc jest w tym wypadku ratowaniem życia. Wniknięcie ciała obcego zwykle wyzwala odruch kaszlu, który z kolei często umożliwia wykrztuszenie ciała obcego z dróg oddechowych.

  Postępowanie (fol.10) , (fol.11):


  fol. nr 10  fol. nr 11

  • o gdy niedrożność dróg oddechowych jest częściowa poszkodowany może mówić, kiwać głową i częściowo skutecznie oddychać; zachęć go do kaszlu, odksztuszania i obserwuj
  • o gdy poszkodowany wykonuje ograniczone wdechy i wydechy, ale nie jest w stanie nic powiedzieć, należy silnie uderzać go w plecy między łopatkami do 5 razy
  • o gdy takie postępowanie nie przynosi skutku, należy zastosować do 5 uciśnięć nadbrzusza:
   • ratujący staje z tyłu za poszkodowanym
   • obejmuje go oburącz za brzuch w okolicy między pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym
   • nagłym, mocnym ruchem przyciska poszkodowanego do siebie, powodując gwałtowne uciśnięcie przepony
   • dodatkowo umieszcza w czasie uścisku własne, zwinięte pięści w dołku podsercowym.

   Takie postępowanie powoduje gwałtowny, krótkotrwały, bierny wydech, podczas którego ciało obce może być wyciśnięte z tchawicy.

   • gdy poszkodowany traci przytomność i przewraca się, należy rozpocząć PPŻ.