6-12.5. Omdlenie

    W przypadku omdlenia - utraty przytomności - przy zachowanym oddechu i tętnie należy na kilkanaście sekund unieść do góry kończyny dolne i górne. Gdy takie postępowanie nie przynosi pozytywnego efektu należy wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i obserwować. Brak powrotu świadomości może świadczyć, że nie jest to proste omdlenie.