6-12.8. Literatura

  1. American Heart Association. Basic Cardiac Life Support. Internet materials 2005.
  2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. D. Koradecka. T. 1-2. Warszawa, CIOP 1999.
  3. Eerste hulp. Rode Kruis Vlaanderen; Praktikboek 1996.
  4. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. A.J. Handley, R. Koster, K. Monsieurs, G.D. Perkins, S. Davies and L. Bossaert. Resuscitation 2005, 67, Suplement 1. s. S7-S23.
  5. Kompendium pierwszej pomocy. Red. W. Gacek. Warszawa, CIOP 2002.
  6. Oksfordzki podręcznik chirurgii. McLatachie G.R. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
  7. Pierwsza pomoc w gospodarstwie wiejskim. Red. W. Gacek. Wyd. 2. Warszawa, CIOP 2002.
  8. Premiers secours en equipe. Guide de L'Equipier. Croix-Rouge Francaise 1994.
  9. Wytyczne w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych i poparzonych prądem elektrycznym. Saferna J. Warszawa, Instytut Energetyki 1990.
  10. Zasady postępowania w obrażeniach ciała. Gedliczka O. Kraków, Medycyna Praktyczna S. C. 1993.