7-1. Diagnostyka układów antropotechnicznych     


prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa – Politechnika Śląska, Gliwice

 7-1.3. Wspomaganie procesu badań diagnostycznych