7-1. Diagnostyka układów antropotechnicznych     


prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa – Politechnika Śląska, Gliwice

 7-1.4. Literatura

  1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D.Koradecka. T.1-2. Warszawa, CIOP 1999.
  2. Będkowski L.: Diagnozowanie w systemach antropotechnicznych. W: [4], s. 115-132.
  3. Będkowski L.: Elementy diagnostyki technicznej. Warszawa, WAT 1991.
  4. Cempel C., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. Radom, Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, 1992.
  5. Cholewa W., Kaźmierczak J.: Diagnostyka techniczna maszyn - Przetwarzanie cech sygnałów. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1992.
  6. Cholewa W., Pedrycz W.: Systemy doradcze. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1987.
  7. Czajka J.H.: Ergonomia - materiały do ćwiczeń. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996.
  8. Ergonomia. Red. L. Pacholski. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1986.
  9. Wykowska M.: Ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii. Kraków, Wydawnictwo AGH 1995.