7-2. Prakseologiczne ujęcie projektowania
         układów antropotechnicznych        


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska

 7-2.1. Wprowadzenie