7-2. Prakseologiczne ujęcie projektowania
         układów antropotechnicznych        


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-2.7. Rozdział funkcji między człowieka i obiekt techniczny