7-2. Prakseologiczne ujęcie projektowania
         układów antropotechnicznych        


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-2.8. Wybrane elementy procedury projektowania systemu C-OT-O