7-3. Przedmiot i zakres projektowania układów
         „człowiek - obiekt techniczny”               


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska

 7-3.1. Cybernetyczne ujęcie układu „człowiek - obiekt techniczny”,
             relacje między członami układu