7-3. Przedmiot i zakres projektowania układów
         „człowiek - obiekt techniczny”               


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-3.3. Istota projektowania układów antropotechnicznych