7-3. Przedmiot i zakres projektowania układów
         „człowiek - obiekt techniczny”               


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-3.7. Literatura

  1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T.1-2. Warszawa, CIOP 1999.
  2. Górska E., Tytyk E: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, OWPW 1998.
  3. Hempel L.: Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. Warszawa, WKiŁ 1984.
  4. Kotik M.A.: Kurs inżyniernoj psichołogii. Tallin, Bałgus 1978.
  5. Krick E.V.: Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego. Warszawa, WNT 1975.
  6. Pahl G., Beitz W.: Nauka konstruowania. Warszawa, WNT 1984.
  7. Projektoznawstwo. Red. nauk. W. Gasparski. Warszawa, WNT 1988.
  8. Słowikowski J.: Zagadnienia diagnostyki ergonomicznej w budowie maszyn. Warszawa, 1980, Prace i Materiały IWP, z. 56.
  9. Słowikowski J.: Ergonomia w projektowaniu i rozwoju maszyn roboczych. Problemy Maszyn Roboczych 1996 vol. 8, z. 8, Radom ITE.
  10. Spravocnik po inżyniernoj psichołogii. Red. nauk. B.F. Łomov. Moskva, Masinostrojenije, 1982.