7-4. Procedura projektowania systemów
        „człowiek - obiekt techniczny”     


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-4.4. Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy

 7-4.4.3. Projektowanie środków pracy i przestrzeni pracy