7-4. Procedura projektowania systemów
        „człowiek - obiekt techniczny”     


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-4.8. Literatura

  1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T.1-2. Warszawa, CIOP 1999.
  2. Dietrych J.: System i konstrukcja. Warszawa, WNT 1978.
  3. Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, OWPW 1998.
  4. Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych. Warszawa, OWPW 1996.
  5. Kotik M.A.: Kurs inżyniernoj psichołogii. Tallin, Bałgus 1978.
  6. Krick E.V.: Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego. Warszawa, WNT 1975.
  7. Pahl G., Beitz W.: Nauka konstruowania. Warszawa, WNT 1984.
  8. Projektoznawstwo. Red. nauk. W. Gasparski. Warszawa, WNT 1988.
  9. Słowikowski J.: Metodyka i stosowanie projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. W: Materiały IV Konferencji: Okrętownictwo i Oceanotechnika. Międzyzdroje, Wyd. PSz. 1998.