7-5. Metody modelowe w projektowaniu układów
        „człowiek-obiekt techniczny-środowisko”


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-5.4. Prace badawczo-rozwojowe dla potrzeb projektowania systemów              antropotechnicznych