7-6. Ekonomiczne aspekty jakości ergonomicznej obiektu
         technicznego                                 


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-6.4. Określanie efektu ekonomicznego projektowania ergonomicznego