7-6. Ekonomiczne aspekty jakości ergonomicznej obiektu
         technicznego                                 


dr inż. Leonard Hempel - Politechnika Gdańska


 7-6.7. Literatura

  1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T.1-2. Warszawa, CIOP 1999.
  2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Cz. II. Warszawa, Placet 1996.
  3. Górska E., Tytyk E: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, OWPW 1998.
  4. Hempel L.: Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. Warszawa, WKiŁ 1984.
  5. Smirnov B.A. i inni: Inżyniernaja psichołogija. Ekonomiceskije probliemy. Moskva, Ekonomika 1983.