Rys. 1. Współzależności między metodami pobierania i analizy mikrobiologicznych próbek środowiskowych.


Mikrobiologiczne badanie powietrza
(E-BOOK)